Olgu Sunumu - 10

Emniyet Kemeri Yaralanmasında Görülen Bağırsak Avülsiyonu Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı: Olgu Sunumu

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, Ö Tekşam**, FC Tanyel***

*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Acil BD, Ankara
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Ankara

Giriş: Çocukluk çağı travmaları çocuk ölümlerinin en sık nedeni olup en sık trafik kazaları sonucu görülür. Emniyet kemeri yaralanma ve ölüm riskini azaltmada çok önemlidir. Ancak, emniyet kemeri yüksek hızlı kazalarda ender görülen özgün bir yaralanmaya neden olabilir. Çocukluk çağı emniyet kemeri yaralanmalarında bilgisayarlı tomografinin (BT) tanıdaki rolünü tartışmak amacıyla, motorlu taşıt kazası sonrası bağırsak avülsiyonu olan 11 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 11 yaşında erkek hasta yüksek hızlı trafik kazası nedeniyle acil servise getirildi. Araçta hastanın emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Genel durumu iyi ve yaşamsal bulguları hafif taşikardi (110/dk) dışında normaldi. Fizik incelemede, batında hassasiyet ve emniyet kemeri izi şeklinde morluk vardı. Tam kan sayımı, idrar tahlili ve kan biyokimyasını içeren ilk tetkikler normal sınırlardaydı. Akciğer ve batın grafilerinde normal bulgular mevcuttu. Batın ultrasonografisinde sol kadranlarda minimal serbest sıvı vardı. Fizik incelemede batın hassasiyeti olduğundan BT çekildi ve batın fasyasında geniş defekt ve sigmoid kolon bütünlüğünde bozulma tespit edildi. Hasta acil ameliyata alındı ve fasyada defekt, ince ve kalın bağırsakta avülsiyon tespit edildi. Ciddi mezenterik avülsiyonu olan 20 cm lik sigmoid kolona rezeksiyon-anastamoz yapıldı. İnce bağırsaktaki nekrotik alan rezeke edilip ileostomi yapıldı. Fasya onarımı yapıldı. Hastanın ameliyat sonrası izlemi sorunsuzdu.

Sonuç: Emniyet kemeri yaralanması çocukluk çağının ender görülen bir yaralanma şeklidir ve ciddi bağırsak yaralanmasına neden olabilir. Emniyet kemerine bağlı bağırsak avülsiyonunun tanısı özellikle direk batın grafisinde diafragma altı serbest hava olmadığı durumlarda çelişkili ve zordur. Diğer radyolojik tetkikler fizik inceleme bulguları ile uyumsuz olduğunda tanı için BT yapılması önerilir.

Case Report - 10

Use of Computed Tomography in the Diagnosis of Bowel Avulsion in Seat-Belt Injury: Report of a Case

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, Ö Tekşam**, FC Tanyel***

*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Care, Ankara
***Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Aim: Childhood trauma is the most common cause of death in childhood which is mostly caused by traffic accidents. Seat belt is very important in reducing injuries and death. However, it may cause a specific sign which is a rarely seen injury sign in high-speed crashes. An 11 year-old boy who had bowel avulsion due to motor vehicle accident was presented to discuss the use of computed tomography (CT) in the diagnosis of seat-belt injury in children.    

Case Report: An 11-year-old boy was brought to the emergency room because of high-speed motor vehicle crash. He had a straining seat belt in the vehicle. His general condition was good and vital signs were normal except mild tachycardia (110/min). On physical examination, he had abdominal tenderness and a seat belt bruising on his belly. The first laboratory examinations including total blood count, urine analysis and blood chemistry were within normal limits. The chest and abdominal X-rays revealed normal findings. In abdominal ultrasound showed minimal free fluid in the left quadrant. Since physical examination revealed tenderness, CT was performed. A large defect in abdominal fascia and disruption in sigmoid colon integrity were detected in CT. The patient underwent emergent exploration revealing disruption in fascia and avulsion in small and large intestine. A 20 cm of sigmoid colon with a severe mesenteric avulsion was resected and primary anastomosis was performed. An ileostomy was performed after removing the necrotic small bowel. The fascia was also repaired. The postoperative course was uneventful.   

Conclusion: Seat-belt injury is a rare type of pediatric trauma and may cause severe bowel injury. The diagnosis of bowel avulsion due to seat-belt injury can be challenging in the absence of free sub-diaphragmatic air in abdominal X-rays. CT should be performed if other radiologic interventions are not compatible with the physical findings.

Kapat