Poster - 60

Tekrarlayan inguinal kitle:lipoblastoma

ME Çelikkaya*, A Atıcı*, Ç El**, B Akçora*

*Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hatay
**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Hatay

tekrarlayan inguinal kitle:lipoblastoma

giriş:  infantil dönemin bölgesel ve hızlı büyüyen iyi huylu tümöral oluşumları olan lipoblastomların doğum sonrası çoğalmaya devam eden olgunlaşmamış yağ hücre ve lobullerinden kaynaklandığına ve embriyonik beyaz yağ hücrelerinden geliştiğine inanılır. Vücutta en sık gövde ve ekstremitelerde gözlenir.   

 olgu: 2 yaşında kız hasta  sağ kasıkta şişlik şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde başka bir hastanede bir yaşında inguinal herni ön tanısı ile opere edildiği ancak kısa bir süre sonra kasığında tekrar şişlik oluştuğu öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ inguinal bölgede yaklaşık 7 cm.lik kitle palpe edildi. Opere edilen hastada kitlenin inguinalden retroperitoneal bölge ile mesaneye doğru uzanım göstermesi ayrıca frajil olmasından dolayı kitle total çıkarılamadı. Patolojik tanı lipoblastom olarak raporlandı. Takiplerinde kitlenin nüks etmesi nedeni ile hasta tekrar opere edildi. Kısa sürede aynı boyutlara ulaştığı gözlenen kitlenin tamamı eksize edilebildi.  ikinci ameliyatta yapılan total eksizyon sonrasında nüks gözlenmedi.

sonuç: Lipoblastomların lokal ve hızlı büyüme eğilimlerine rağmen sonuçları oldukça iyidir. Cerrahi sonrası tekrarlama oranı yüksektir ancak bu daha çok yetersiz cerrahi eksizyon nedeniyledir. Her ne kadar malign tümörler olmasa da bölgesel kitle etkisi ve nüksü önlemek amacı ile erken dönemde ve çıkarılabilir durumda iken tamamını rezeke etmek tam kür sağlayacaktır.

Poster - 60

Recurrent inguinal mass: lipoblastoma

ME Çelikkaya*, A Atıcı*, Ç El**, B Akçora*

*Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Hatay
**Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatry Hatay

Recurrent inguinal mass: lipoblastoma

INTRODUCTION: It is believed that lipoblastomas, which are regional and rapidly growing benign tumoral formations of the infantile period, originate from immature fat cells and lobules and develop from embryonic white fat cells. It is most commonly observed in the body and extremities.

 CASE: A 2 years old girl presented with complaints of right groin swelling. In another hospital, before one year ago patient was operated inguinal hernia have been diagnosed with a preliminary diagnosis, but soon afterwards it was swollen again in her groin. On physical examination, a mass of approximately 7 cm was palpated in the right inguinal region. In the patient who was operated on, the mass was extended from the inguinal region to retroperitoneal region with urine bladder also mass could not be totally removed because it was fragile. Pathologic diagnosis was reported as lipoblastoma.  No recurrence was observed after total excision in the second operation.

RESULTS: Despite the local and rapid growth trends of the lipoblastomas, the results are quite good. The rate of recurrence after surgery is high, but this is mainly due to inadequate surgical excision. Although there is no malignant tumors, lipoblastomas must be early remove because of prevent regional mass effect, mass recurrence in removable condition, it will provide complete cure.

Kapat