Poster - 8

8 Aylık çocukta saç iplik turnike sendromu

Ş Kaya*, V Avci**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğ
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Amaç: Saç teline bağlı turnike sendromu, nadir rastlanan ve özellikle bebeklerde görülen bir klinik tablodur. Klinik olarak ayak, el parmakları, cinsel organlar olmak üzere farklı lokalizasyonlarda bulunabilir. Erken tanı konulup tedavi edilmezse organ kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu çalışmada 8 aylık bir bebekte saç teline bağlı ayak parmağında saç iplik turnike sendromu gelişmiş vaka sunuldu.

Olgu: Ani başlayan huzursuzluk ve ağlama şikayeti nedeniyle 8 aylık bir kız bebek kliniğimize getirildi. Anne bebeği bir türlü susturamadığını ifade etmekteydi. Fizik muayenede sağ ayak 3. parmak distal falanksta hiperemi, şişlik ve saç teline bağlı turnike tespit edildi. Dikkatli bir şekilde büyüteç kullanılarak saç teli çıkarıldı. Takiplerinde parmağın normal olduğu gözlendi.

Sonuç: Sebepsiz ağladığı düşünülen bebeklerde hekimlerin ayırıcı tanıda saç iplik turnike sendromunu düşünmesi gerekir. Aile eğitimi de sendromun erken tanısı ve tekrar etmesinin önlenmesi açısından çok önemlidir.

Poster - 8

Hair-thread tourniquet syndrome in 8 month old child

Ş Kaya*, V Avci**

*Health Sciences University Van Region Training and Research Hospital Orthopedics Clinic
**Medicine School of Yuzuncu Yil University Department Pediatric Surgery

Aim: Tourniquet syndrome which casued by hair thread is a rare clinic manifestation which is essipecially seems in infants. İt may seem in foot toe and hand fingers , genital organs and other places of the body. İt may cause serious problems such as organ loss if its not diagnosed and treated early. İn this study we present a hair-thread tourniquet syndrom which is occured in the toe of a 8 month old child.

Case: An 8-month-old girl was brought to our clinic due to sudden anxiousness and crying for no reason. The mother stated that she could not silence the baby despite all her tryings.  On physical examination, distal phalanx of  third finger  of the right foot was found very hyperemic and swelled. there was a tourniquet due to hair thread. hair was Carefully removed by using a magnifying glass. after a while It was observed that the finger were seemed normal.

Conclusion: In infants who are thought to be crying for no reason, physicians should consider hair-thread tourniquet syndrome in differential diagnosis. Family education is also very important for early diagnosis and prevention of recurrence of this syndrome.

Kapat