Olgu Sunumu - 4

Üretranın Beklenmedik Yolcusu: Toplu İğne

FT Güvenç*, S Akman*, Ö Balcı*, A Karaman*, MA Uğur*, M Duman**, S İspir Karalar**, İ Karaman*

*Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
**Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara

Giriş

İdrar yollarında yabancı cisim çocuklarda çok nadir görülen bir durumdur. Burada, üretra içine kendi kendine toplu iğne ilerletmiş 6 yaşında bir erkek çocuk olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

6 yaşında erkek çocuk, 3 saat önce kendi üretrasına toplu iğne ilerletme  şikayeti ile acil servisimize başvurdu. İdrar yaparken yanma dışında başka şikayeti olmayan hastanın daha öncesinde tamamen sağlıklı olduğu ve psikiyatrik herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Direkt grafide posterior üretraya uyan lokalizasyonda, eğri şekilde duran iğne saptandı. Acil olarak sistoüretroskopi yapıldı, bulber üretrada toplu iğne görüldü ve forsepsle çıkarıldı. Kontrol sistoskopisi normaldi, üretra veya mesanede herhangi bir patoloji saptanmadı.

Tartışma

Üretral yabancı cisim, çoğunlukla kişinin kendi üretrasına yabancı cisim tatbiki ile oluşan ve acil girişim gerektiren nadir bir durumdur. Çocuk üretrasının lümeninin dar yapısı nedeniyle yabancı cisimlerde müdahale daha zordur. Üretral yabancı cisim çıkarılmasında meatotomi, sistoskopi, fogarty kateterizasyon ve solvent anestezik jel enjeksiyonu gibi bir çok farklı yöntem tanımlanmıştır. Üretral yabancı cisim çıkarılmasında mümkünse endoskopik ve minimal invaziv teknikler kullanılmalıdır.

Case Report - 4

Unexpected Traveler of Urethra; a Pin

FT Güvenç*, S Akman*, Ö Balcı*, A Karaman*, MA Uğur*, M Duman**, S İspir Karalar**, İ Karaman*

*Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara
**Ministry of Health Dr Sami Ulus Children's Hospital, Ankara

Introduction

Foreign body in urinary tract is a very rare condition in children. Here we present a case of a 6 year old boy who had self-inserted a needle into his urethra.

Case report

A 6 year old boy admitted to the emergency department with the history of a needle insertion to the urethra 3 hours prior to the admission by himself. He had no symptoms secondary to this event except minimal disuria. The boy was otherwise healthy, and had no past medical problems and psychiatric illness. A curved needle in his posterior urethra was detected in the plane x-ray examination. Cystoscopy was performed urgently, the needle was seen in the bulbous urethra and removed out by forceps. His control cystoscopy was normal, no damage was detected in urethra or bladder.

Conclusion

Foreign body in urethra is an emergency condition and usually caused by a self-insertion of a foreign body to the urethra. It is more difficult to intervene the foreign body in children because of the narrow structure of the lumen of pediatric urethra. Various methods like meatotomy, cystoscopy, Fogarty catheterization and injection of solvent anesthetic gel have been described for removal of urethral foreign body. When possible, endoscopic and minimal invasive procedures should be used for removing urethral foreign body.

Kapat