Poster - 25

Karın Ağrısında Genital Muayenenin Önemi: Atlanmış Bir Testis Torsiyonu Olgusu

S İspir Karalar, B Yağız, Ö Balcı, A Karaman, S Akman, M Duman, YA Kara, İ Karaman

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş

Testis torsiyonu acil girişim gerektiren bir durumdur. Sıklıkla genç erkeklerde görülür ve acil müdahale edilmediği zaman testis kaybına kadar gidebilir. Testis torsiyonu en sık ergenlik döneminde ve ikinci sıklıkta da bir yaş civarında görülür.  Semptomları karın alt kadranda ağrı olarak da ortaya çıkabilir ve akut batını taklit edebilir. Burada karın ağrısı şikâyeti ile tetkik edilmiş ve genital muayene yapılmadığı için geç tanı almış bir testis torsiyonu olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

14 yaşında erkek hasta, karın ağrısı nedeniyle başvurduğu dış merkezde akut batın düşünülerek tetkik edilmiş. Hastaya değişik zamanlarda 3 defa batın ultrasonu yapılmış ve mezenterik lenfadenit dışında başka patoloji saptanmamış. Antibiyotik tedavisi verilen hasta, şikâyetlerinin geçmemesi nedeniyle 3. haftasında başka bir merkeze başvurmuş, burada yapılan testis muayenesinde hassasiyet saptanması üzerine skrotal doppler ultrason yapılmış ve sol testis torsiyonu tanısı ile hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanemize başvurusunun ardından acil ameliyata alınan hastanın operasyonda sol testisinin intravajinal bir tur tosiyone olduğu ve tamamen nekroze olduğu görüldü, sol orşiektomi ve sağ testis fiksasyonu işlemi yapıldı. Hastanın postoperatif takibi sorunsuzdu.

Tartışma

Testis torsiyonu genellikle skrotal ağrı, skrotumda ödem, hiperemi, hassasiyet ve kremaster refleksinin alınamaması gibi bulgularla kendini gösterebilir. Hastaların %25’inde mide bulantısı tabloya eşlik edebilir. Bazı hastalarda ise karın alt kadranlarında ağrı şeklinde bulgu verebilir. Anamnezin uygun şekilde alınmaması ve iyi bir genital muayene yapılmaması durumunda testis torsiyonu tanısı atlanabilir ve yanlışlıkla hasta akut batın olarak değerlendirilebilir.  Özellikle ergenlik döneminde olan hastalar ailelerine ve doktora genital bölge ile ilgili şikâyetlerini bildirmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle karın ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalarda genital muayene, fizik muayenenin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmeli ve her hastaya yapılmalıdır.

Poster - 25

The Value of Genital Examination When Dealing With Abdominal Pain; A Report of Missed Testicular Torsion Case

S İspir Karalar, B Yağız, Ö Balcı, A Karaman, S Akman, M Duman, YA Kara, İ Karaman

Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Introduction

Testicular torsion is condition that requires prompt surgical intervention. Most commonly encountered in young men and may end up with loss of the testis. Most commonly seen in adolescents and has a second peak around 1 years of age. Main presenting symptom may be lower abdominal pain and may mimic acute abdomen. Here we present a case admitted with abdominal pain and has a delayed diagnosis as genital examination was not performed.

Case Presentation

Fourteen years old male patient admitted to a medical center for abdominal pain and evaluated for presumed acute abdomen. The patient underwent three abdominal ultrasound examinations at different admissions and only positive finding was mesenteric lymphadenitis. On the 3rd week of his complaints, he admitted to another center and underwent Doppler ultrasonographic examination as testicular tenderness is identified on genital examination and referred to us for testicular torsion. He underwent urgent exploration and found to have intra-vaginal testicular torsion of one full round demonstrating complete necrosis and underwent left orchiectomy with right testicular fixation. Postoperative course was uneventful.

Discussion
Most common presentation signs of testicular torsion are scrotal pain, edema of the scrotum, hyperemia, tenderness and loss of the cremaster reflexes. In about 25% of cases, nausea may also co-exist. Some may admit with lower abdominal pain. If the story of the patient is not sought in details and physical examination is performed incomplete, the patient can be evaluated for only abdominal pain. Considering the fact that adolescents are not comfortable to talk about their genital problems, genital examination should be regarded as complemental and essential part of the evaluation for abdominal pain and should be performed in all patients.

Kapat