Poster - 62

ÇOCUKLARDA AKUT BATININ NADİR BİR NEDENİ : SAFRA KESESİ TORSİYONU

A Dursun, T Öztaş, S Bilici, A Tüzün

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Safra kesesi torsiyonu çocuklarda akut karın nedeniyle acil laparatomi gerektiren nadir sebeplerden biridir. Klinik bulgular ve laboratuar değerleri spesifik olmadığından dolayı preoperatif tanı zordur. Bu vakada; acil servisimize ani başlayan şiddetli ve yaygın karın ağrısı ile başvuran 5 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Letarjik görünümde ve tahta karın tablosunda getirilen hastamıza zaman kaybetmeden acil laparotomi yapıldı. Safra kesesinin saatin tersi yönünde 360o torsiyone olduğu görülerek kolesistektomi uygulandı. Çocuklarda Safra kesesi torsiyonu akut karın tablosunun olağandışı bir nedeni ve klinik bulguları nonspesifik olduğundan erken teşhis ve acil tedavi morbidite ve mortalite oranlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir ve akut karın ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Poster - 62

A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMEN IN CHILDREN : TORSION OF THE GALLBLADDER

A Dursun, T Öztaş, S Bilici, A Tüzün

University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır

The gallbladder torsion is one of the rare causes of urgent laparotomy due to acute abdomenin children. Preoperative diagnosis is often challenging due to non-specific clinical and laboratory findings. Herein, we present a five-year- old male case who was admitted to the emergency service with a severe, diffuse, sudden-onset abdominal pain. Emergency laparotomy was performed to the patient with lethargic appearance and abdominal rigidity without delay. Cholecystectomy was, then, performed, when gallbladder torsion was detected with a 360° counter clockwise torsion. As the gallbladder torsion in children is an unusual cause of acute abdominal pain and its clinical findings are non-specific, early diagnosis and urgent treatment can help to minimize morbidity and mortality rates and should be considered in the differential diagnosis of acute abdomen.

Kapat