Olgu Sunumu - 11

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) ile ilişkili kimyasal yanık

T Öztaş, A Dursun, S Bilici, A Tüzün

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Ranunculacea familyasının üyesi olan ranunculus arvensis bitkisi halk arasında geleneksel bir yöntem olarak, romatizmal ağrı, apse drenajı ve yanık tedavisi gibi durumlarda kullanılmaktadır. Ranunculus Arvensis bitkisinin kullanımı sonucu 2. Derece yanık gelişen 5 olgu retrospektif olarak incelendi. Benign beyin tümörü olan 10 yaşında bir olguya başağrısı nedeniyle ense köküne uygulanmıştı. 4 erişkin olgu romatizmal ağrıları nedeniyle topikal kullanım mevcuttu.  3 olgu topikal antibiyotik ve günlük pansuman ile tedavi edildi. 2 olguya ise kısmi cilt grefti uygulandı. Halk arasında düğün çiçeği ve mayıs çiçeği olarakta bilinen ranunculus bitkisinin bilinçsizce ve yanlış kullanımı sonucu yanık vakaları gelişebileceği akılda tutulmalı ve standart yanık tedavisi uygulanmalıdır. Toplumun geleneksel tedavi kullanımı konusuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Case Report - 11

Chemical burn associated with Buttercup (Ranunculus arvensis )

T Öztaş, A Dursun, S Bilici, A Tüzün

University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır

The ranunculus arvensis plant which a member of the Ranunculaceae family is used as a traditional method among people in condition such as rheumatic pain, abscess drainage and burns. Five cases who developed second degree skin burn injury due to use of the Ranunculus arvensis were examined retrospectively. A 10-year-old patient with a benign brain tumor was applied to the back of the neck due to headache.  Four of adult cases were also topical used for treatment arthralgia. Three cases were treated with topical antibiotics and daily dressing.  2 of cases were treated using split-thickness skin graft. Ranunculus arvensis is known as buttercup and may flower among public. It should be kept in mind burn injury due to use of inconclusive and wrong. Standart burn treatment have used these cases. Society needs to be aware of the use of traditional treatments.

Kapat