Poster - 44

Prenatal testis torsiyonu: ultrason tanı koyma ve tedaviyi yönlendirmede etkili mi?

S Uysal Ramadan*, Ö Balcı**, M Çiftçi***, A Karaman**

*Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
**Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
***Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Prenatal testis tosiyonu (PTT) 1/17.000-80.000 doğumda bir görülen oldukça nadir bir durumdur. PTT, çocukluk çağı testis torsiyonlarından farklı özelliklere sahiptir, ekstravajinal torsiyon mevcuttur, genellikle asemptomatik skrotal kitle şeklinde bulgu verir ve çoğunlukla tanı anında testis nekrotiktir. Bu sunumda yenidoğan erkek bebekte sonografik olarak saptanan testis torsiyonu olgusu dahilinde nadir görülen prenatal testis torsiyonu tartışılmıştır.

 Doğumdan sonra sağ hemiskrotumda şişlik fark edilen erkek bebeğin fizik muayenesinde inguinal kanal düzeyinde ele gelen kitle olmaksızın, sağ hemiskrotumda sert şişlik saptandı. Skrotal cilt renk ve kalınlığı doğal olup, palpasyonda ağrı bulgusu yoktu. Olası kitle ön tanısıyla yapılan ultrasonda sağ testis, simetriğine göre büyük ve heterojen yapıdaydı. Rete testis ekojenitesi azalmış olmakla birlikte testis çevresinde kalsifikasyon veya yer kaplayan kitle izlenmedi. Renkli Doppler ultrasonografi incelemesinde testiste kanlanma saptanmadı. Diğer testis sonografik olarak doğaldı. PTT ön tanısı ile opere edilen bebeğin sağ testisinin torsiyona sekonder tamamen nekroze olduğu görüldü.

 PTT tanısında ultrasonografi tanı koyulması ve tedavinin yönlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Ultrasonografi ile testis heterojen ve tunika albuginea kalın olup, testis ile tunika vajinalis arasında lineer kalsifikasyon izlenir. Parankimde hipoekoik alanlar, nekrozu ifade edebilir. Kalsifikasyon ve parankimal hipoekoik alanlar, PTT zamanının eski olduğunu düşündürür. Renkli Doppler ultrason ile parankimde kanlanma izlenmemesi torsiyon tanısında önemlidir.

Poster - 44

Prenatal testicular torsion: is ultrasonography effective in diagnosis and management of treatment?

S Uysal Ramadan*, Ö Balcı**, M Çiftçi***, A Karaman**

*Division of Radiology, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara.
**Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara
***Kecioren Training and Research Hospital, Ankara

Prenatal testicular torsion (PTT) is a very rare condition seen in 1/17.000-80.000 birth. PTT has different features from paediatric testicular torsions, in that they present as asymptomatic scrotal mass and testis is necrotic at the time of diagnosis. Here we present a newborn with testicular torsion diagnosed with ultrasonography and discuss the prenatal testicular torsions.

A male newborn was noticed to have a solid mass in right hemiscrotum, without any mass in inguinal canal. Scrotal skin colour and thickness was normal and there was no pain with palpation. Ultrasonographic examination was done with a suspicion of tumor and revealed a bigger and heterogeneous right testis in comparison to the other. The echogenicity of rete testis is decreased but no calcification or mass forming lesion is identified. Color Doppler ultrasonography did not reveal haemorrhage in testis. Other testis was normal sonographically. The preliminary diagnosis was PTT and during the operation right testis was found to be totally necrotic secondary to torsion.

Ultrasonography is critically important in diagnosis and management of PTT. Ultrasonography reveals heterogeneous testis, thickened tunica albuginea, and linear calcification between testis and tunica vaginalis. Hypoechoic parenchyma may be the representation of necrosis. Calcification and hypoechoic parenchyma suggests old PTT. Detection of absence of hemorrhage with Color Doppler Ultrasonography is useful in the diagnosis of torsion.

Kapat