Olgu Sunumu - 8

Trakeobronşiyal ağacı kendiliğinden terk eden sivri uçlu bir yabancı cisim

Ç Ulukaya Durakbaşa*, B Aksu*, E Özatman*, G Gerçel*, N Gülçin*, A Yıkılmaz**

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Giriş ve Amaç: Trakeobronşiyal yabancı cisimler (YC) potansiyel olarak yaşam tehdit edici tıbbi acillerdir. Trakeobronşiyal ağaçtaki YC’lerin mümkün olan en kısa sürede çıkartılması gerekir.  Bronkoskopi ile çıkartılamayan bir YC’nin spontan olarak trakeobronşiyal ağacı terk ettiği bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 13 yaşında kız hasta, ağzında tuttuğu türban iğnesini yutması yakınması ile getirildi. Hastanın fizik muayenesi doğaldı. Çekilen direkt akciğer radyografisinde sol hemitoraksta, sol ana bronş lojuna uyan bölgede toplu iğne ile uyumlu radyoopasite izlendi. Skopik inceleme eşliğinde yapılan bronksokopide 4,5/30 cm boyutundaki rijit bronkoskop ile her iki ana bronş ve lober bronşlarda yabancı cisim görülmedi ve  YC’nin bronkoskopun distalinde kaldı. 6/45 cm boyutundaki bronkoskop ile, bronkoskopun çapı nedeniyle, YC’ye ulaşılamadı. Ardından yine skopik görüntüleme eşliğinde yapılan bükülebilir bronkoskopide izlenen yabancı cisim yerleşiminde intralüminal bir cisim görülmedi. İşlem sonlandırıldı. Hastaya bilgisayarlı toraks tomografisi (BT) çekilmesi ve ardından gereğinde torakotomi ile YC’nin çıkartılması planlandı. Ailenin ikinci görüş alma talebi nedeniyle genel durumu stabil olan hasta önerilerle taburcu edildi. Hasta bir hafta sonra çekilmiş BT’si ile birlikte başvurdu. Başvuruda iki gündür şiddetli boğaz ağrısı olduğunu ifade etmekteydi. BT’de YC izlenmedi. Direkt radyografide iğne, servikal bölgede C3-4 duzeyinde, prevertebral yumusak doku üzerine superpoze olarak görüldü. Cisim, Magill forseps ile hipofarenksten çıkartıldı.

Sonuç: Trakeobronşiyal YC’lerde tartışmasız tedavi bronkoskopi ile çıkarılmalarıdır. YC’nin kendiliğinden çıkması nadirdir (%1) ancak mümkündür. Özellikle bronkoskopi ile çıkartılamamış bir YC’de tek seçeneğin torakotomi olduğu göz önüne alınırsa, YC’nin kendiliğinden çıkmasının ne kadar “şanslı” bir durum olduğu anlaşılır. Trakeobronşiyal ağacı terk eden yabancı cisimler doğrudan dışarı çıkabilecekleri gibi, sindirim sisteminden veya toraks duvarından da dışarı çıkabilirler veya bu hastada olduğu gibi, subglottik alanda takılabilirler. Bu nedenle yerleşim yerini terk etmiş bir trakeobronşiyal YC, eğer öksürerek çıkartılmadıysa, vücut bir bütün olarak değerlendirilerek yeni yerleşim yerinin görülmesi sekonder riskler açısından önemlidir.

Case Report - 8

A sharp-pointed object expelled spontaneously form the tracheobronchial tree

Ç Ulukaya Durakbaşa*, B Aksu*, E Özatman*, G Gerçel*, N Gülçin*, A Yıkılmaz**

*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Radiolgy

Giriş ve Amaç: Trakeobronşiyal yabancı cisimler (YC) potansiyel olarak yaşam tehdit edici tıbbi acillerdir. Trakeobronşiyal ağaçtaki YC’lerin mümkün olan en kısa sürede çıkartılması gerekir.  Bronkoskopi ile çıkartılamayan bir YC’nin spontan olarak trakeobronşiyal ağacı terk ettiği bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 13 yaşında kız hasta, ağzında tuttuğu türban iğnesini yutması yakınması ile getirildi. Hastanın fizik muayenesi doğaldı. Çekilen direkt akciğer radyografisinde sol hemitoraksta, sol ana bronş lojuna uyan bölgede toplu iğne ile uyumlu radyoopasite izlendi. Skopik inceleme eşliğinde yapılan bronksokopide 4,5/30 cm boyutundaki rijit bronkoskop ile her iki ana bronş ve lober bronşlarda yabancı cisim görülmedi ve  YC’nin bronkoskopun distalinde kaldı. 6/45 cm boyutundaki bronkoskop ile, bronkoskopun çapı nedeniyle, YC’ye ulaşılamadı. Ardından yine skopik görüntüleme eşliğinde yapılan bükülebilir bronkoskopide izlenen yabancı cisim yerleşiminde intralüminal bir cisim görülmedi. İşlem sonlandırıldı. Hastaya bilgisayarlı toraks tomografisi (BT) çekilmesi ve ardından gereğinde torakotomi ile YC’nin çıkartılması planlandı. Ailenin ikinci görüş alma talebi nedeniyle genel durumu stabil olan hasta önerilerle taburcu edildi. Hasta bir hafta sonra çekilmiş BT’si ile birlikte başvurdu. Başvuruda iki gündür şiddetli boğaz ağrısı olduğunu ifade etmekteydi. BT’de YC izlenmedi. Direkt radyografide iğne, servikal bölgede C3-4 duzeyinde, prevertebral yumusak doku üzerine superpoze olarak görüldü. Cisim, Magill forseps ile hipofarenksten çıkartıldı.

Sonuç: Trakeobronşiyal YC’lerde tartışmasız tedavi bronkoskopi ile çıkarılmalarıdır. YC’nin kendiliğinden çıkması nadirdir (%1) ancak mümkündür. Özellikle bronkoskopi ile çıkartılamamış bir YC’de tek seçeneğin torakotomi olduğu göz önüne alınırsa, YC’nin kendiliğinden çıkmasının ne kadar “şanslı” bir durum olduğu anlaşılır. Trakeobronşiyal ağacı terk eden yabancı cisimler doğrudan dışarı çıkabilecekleri gibi, sindirim sisteminden veya toraks duvarından da dışarı çıkabilirler veya bu hastada olduğu gibi, subglottik alanda takılabilirler. Bu nedenle yerleşim yerini terk etmiş bir trakeobronşiyal YC, eğer öksürerek çıkartılmadıysa, vücut bir bütün olarak değerlendirilerek yeni yerleşim yerinin görülmesi sekonder riskler açısından önemlidir.

 

Introduction and Aim: Tracheobronchial foreign bodies (FB) are potentially life-threatening medical emergencies. FBs in tracehobronchial tree should be removed as soon as possible. A case is presented in whom the FB could not be removed bronchoscopically but expelled from the tracheobronchial tree spontaneously.

Case Presentation: A 13 –year old female presented with the complaint of swallowing a turban needle while holding it in her mouth. A radioopacity was seen in the region consistent with left main bronchus in the left hemithorax on a direct radiography. A bronchoscopy by using 4.5/30 cm scope revelaed no FB in either main bronchi or lobar bronchi with the aid of simultaneous fluoroscopic control. The FB was distally located to the bronchoscope. A 6/45 cm scope was unable to reach the FB because of size limitations. A flexible bronchoscopy, again with the aid of fluoroscopy, revealed no intraluminal FB. The procedure was terminated. A thorax CT scan was planned with the probability of a thoracotomy to remove the FB. The family requested a second opinion in another center and the stable patient was discharged. After a week, they re-applied with a CT scan result. She had the complaint of throat pain for a-2-day duration. No FB was observed in CT scan. A direct radiography showed the needle to be located at the level of C3-4 vertebrae and superimposed on prevertebral soft tissue. The FB was removed from hypopharynx by a Magill forceps.

Conclusion: The indisputable treatment for tracheobronchial FBs is bronchoscopic removal. A spontaneous expulsion of FB is rare (%1) but possible. In considering the only option is thoracotomy in those FBs which cannot be removed by bronchoscopy, a spontaneous expulsion can be appreciated more as “pure luck”.  Those FBs that are dislodged spontaneously from tracheobronchial tree may come out of gastrointestinal system, thoracic cage or may become stuck in the subglottic region as in the presented patient. Therefore, in case of a FB not expelled by coughing, the body should be scanned as a whole to delineate the new location to prevent secondary risks.

 

 

 

Kapat