Olgu Sunumu - 12

Yenidoğanda genital prolapsus

A Dursun, T Öztaş, S Bilici, H Çimen

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

GİRİŞ: Yenidoğan genital prolapsusu genellikle erken yenidoğan döneminde görülen oldukça nadir bir durumdur. Vakaların %80’i memingomeyelosel gibi spinal kord anomalileri ile ilişkilidir. Tedavide basit digital redüksiyonlar, küçük pessary uygulaması yanında cerrahi girişimler uygulanmıştır.

OLGU: Meningomyelosel ve ekstremite anomalileri ile 2900 gr ağırlığında miadında doğan genital prolapsusu olan olgu sunuldu. Hastada lumbosacral meningomyelosel, bilateral pes ekinovarus ve iliak kanat açıklığı mevcuttu. İzleminin 2 gününde gelişen uterin serviksin vulvadan prolabe olduğu ve ödemli olduğu izlendi. Manuel redükte edilen olgunun 24 saat sonra tekrar prolabe olduğu gözlendi. Yeniden redükte edilerek vagene pessary görevini görecek küçük bir tampon yerleştirildi. Uyluk elastik bandaj ile sabitlendi. İşlem sırasında anestezi uygulanmadı. 72 saat sonra tamponu çıkarılan olgunun 6.ay izleminde nüks görülmedi

SONUÇ: Yenidoğan genital prolapsusu manuel olarak basitçe redükte edilebilir. Pessary uygulaması ve uyluğun sabitlenmesi nüksü önlemek için destekleyicidir. Bu olguda yenidoğan genital prolapsusun konservatif izlemi sunulmaktadır. 

Case Report - 12

A neonates with a genital prolapse

A Dursun, T Öztaş, S Bilici, H Çimen

University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır

İNTRODUCTİON: Neonatal genital prolapse (NGP) is an uncommon condition that usually seen in early neonatal period and is generally associated with spinal cord malformations such as in about 80% of cases. In the treatment, simple digital reductions, small pessary application as well as surgical procedures were applied.

CASE: A term neonatal case who has birth weight 2900 g , with genital prolapse and extremity anomalies, meningomyelosel was presented. The patient has lumbosacral meningomyelosel and bilateral pes equinovarus, and his iliac wing angle have greater. Second days following hospitalization  was observed that uterovaginal prolapse  and  edematous cervix. Patient who was performed manuel reduction again become prolapse after 24 hours.  Case was tretaed by re-reduction  and   small tampon is inserted into her  vagina  to serve as a pessary. Her thigh was  fixed with  elastic bandage. This process  was  performed without anesthesia. Intravaginal tampon  was removed after 72 hours. No reccurence was observed during a follow-up of 6 months.

RESULT: Neonatal genital prolapse can  simply manuel reduction. Using pessary and thigh fixation to avoid reccurence is supportive. İn this case was presented that conservative follow up of  neonatal genital prolapse

Kapat