Poster - 13

İki taraflı dev jinekomastide ventral redüksiyon mammoplasti: Olgu sunumu

S Özaydın*, C Beşik*, M Yıldız**, Ü Güvenç*, B Karaaslan*, R Alim*, B Aydın**, S Sander*

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Çalışmada parsiyel androjen duyarsızlığı tanısı ile Çocuk Endokrinolojisi Kliniği tarafından izlenen 15 yaşındaki erkek hastadaki bilateral dev jinekomastinin ventral redüksiyon mammoplasti yöntemiyle düzeltilmesi sunulmuştur.

Kendi ülkesinde 7 yaşında penoskrotal hipospadi nedeniyle birinci seans ameliyatını olduktan sonra yaklaşık beş yıl  testosteron (SustanonR 250 mg İM) kullanan göçmen hastanın iki taraflı jinekomasti geliştikten sonra ülkemize geldiği öğrenildi.  Çocuk Endokrinolojisi Kliniği’nde yapılan incelemelerde;   karyotipi 46 XY, 5 alfa redüktaz normal, ACTH  19 pmol/L, kortizon  2,5 μg/dL, FSH 1,98 mIU/mL, LH 7,61 mIU/mL, E2  12 pmol/L, progesteron  0,09 ng/mL, Na  138 mEq/L, K+ 4.5 mEq/L, beta-hCG 0.1 mIU/mL, DHEAS 3.75 µg/dL, total testosteron 7.99 ng/mL, DHT 179.9 pg/mL, T/DHT 44, TSH 2.41 mIU/L, and fT4 1.18 pmol/L bulundu. US’de   uterus veya over bulunmadığı, üriner sistemin normal olduğu, testislerin normal yapı ve yerleşimde olduğu bildirildi. İki taraflı dev jinekomasti için Çocuk Cerrahisi-Endokrinolojisi Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda önce testosteron kesilip dihidrotestosteron (AndractimR jel) başlandı, ancak 3 aylık tedaviye karşın  meme boyutlarında küçülme görülmediğinden  ameliyat kararı alındı. Gerekli hazırlıklar ve çizimler yapıldıktan sonra ameliyata geçildi. Öncelikle areolanın innervasyon ve beslenmesinin korunması sağlandı (meme cildinin süperior-medialinin de-epitelize edilmesi) ardından ventral meme redüksiyonu ile her bir memeden 430’ar gr  doku çıkarıldı. Areola yeni yerine taşındıktan sonra mammoplastisi tamamlandı. Bu yaşına kadar hiçbir zaman yaz giysileri giymeyen ve açık alanda havuza, denize girmeyen hastanın ameliyat sonrası ilk tepkisi; ellerini göğsüne götürerek gerçekten düzelip düzelmediğini defalarca sormak oldu. 

Jinekomasti için çok sayıda tedavi yöntemi tanımlanmıştır ancak ventral redüksiyon mammoplasti tekniği, özellikle dev jinekomasti olgularında hem uygulama kolaylığı hem de yüz güldürücü sonuçları nedeniyle Çocuk Cerrahlarının alet çantasında mutlaka bulunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Poster - 13

Ventral reduction mammoplasty in bilateral gynecomasty: A case report

S Özaydın*, C Beşik*, M Yıldız**, Ü Güvenç*, B Karaaslan*, R Alim*, B Aydın**, S Sander*

*University of Health Sciences Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Sciences Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology

Herein, we report a 15-year-old male case of bilateral giant gynecomastia with a diagnosis of partial androgen insensitivity followed in the Pediatric Endocrinology Clinic, in whom reshaping was performed through ventral reduction mammoplasty.

The immigrant patient underwent first-session operation in his home country due to penoscrotal hypospadias at seven years old and he, then, used testosterone (SustanonR, 250 mg, IM) for about five years. He developed bilateral gynecomastia when he came to Turkey. Laboratory results: karyotype 46 XY, 5 alpha reductase normal, ACTH 19 pmol/L, cortisone 2.5 μg/dL, FSH 1.98 mIU/mL, LH 7.61 mIU/mL, E2 12 pmol/L, progesterone 0.09 ng/mL, Na 138 mEq/L, K+ 4.5 mEq/L, beta-hCG 0.1 mIU/mL, DHEAS 3.75 µg/dL, total testosterone 7.99 ng/mL, DHT 179.9 pg/mL, T/DHT 44, TSH 2.41 mIU/L, and fT4 1.18 pmol/L. Ultrasonography showed no uterus or ovary with normal urinary system. Testicles were in a normal structure and localization. Based on the decision of Pediatric Surgery & Endocrinology Council, testosterone was discontinued and dihydrotestosterone (AndractimR gel) was started for three months. However, no reduction in the breast sizes was seen and surgery was planned. Necessary preparations and drawings were completed, and the patient was operated. Innervation and supply of areola were preserved (de-epithelialization of superior-medial skin of mammary gland), followed by removal of 430 g of tissue from each breast. The areola was moved to its new location, and mammoplasty was completed. The first postoperative reaction of the patient who never wore summer clothes and swam in open pools or sea until this age was to touch his breasts and ask many times whether it was reshaped. 

Although several treatment methods have been described for gynecomastia, we believe that ventral reduction mammoplasty should be in Pediatric Surgeon’s tool bag thanks to its easy-to-use nature and satisfactory results, particularly in case of giant gynecomastia.

Kapat