Video Sunum - 18

Ağır abdominopelvik penetran penetran yaralanma geçiren bir kızda laparoskopik Malone/Monti Operasyonu

B Tander*, D Demirel*, S Hancıoğlu*, Ü Bıçakcı*, B Yağız**, F Bernay*

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye
**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Burada, ağır penetran abdominopelvik travma sonucu fekal inkontinans olan 16 yaşındaki bir kızda uyguladığımız laparoskopik Malone/Monti operasyonunun videosunu sunuyoruz.

Olgu: Anorektal bölgeyi de tutan çok ciddi penetran ve künt abdominopelvik yaralanması olan 16 yaşındaki kız çocuğuna erken dönemde travma nedeniyle primer onarım ve kolostomi uygulandı. Ardından kolostomi kapatıldı, ancak hastada fekal inkontinans kaldı. Anterior kontinan lavman (ACE) için operasyon endikasyonu konuldu. Ancak öncesinde geçirdiği ağır travma ve çoğul laparotomiler nedeniyle karıniçi yapışıklıkların anatomik sorun yaratacağı düşünüldü. Yine de laparoskopiye karar verildi. Öncelikle karıniçi yapışıklıklar ayrıldı. Çekum ve apendiks serbestleştirildi. Apendiks sağ alt kadran derisinin altına getirilip ACE için stoma işlemi uygulandı. Komplikasyon olmadı. Postoperatif dönemi sorunsuz geçiren hasta, ACE işlemini sorunsuz olarak sürdürmektedir.

Sonuç: Majör karın cerrahilerine rağmen pelvik travmaya bağlı inkontinansın certrahi tedavisinde uygulanacak girişimler için laparoskopi tercih edilebilir.

 

Video Presentation - 18

Laparoscopic Malone/Monti Procedure in a girl with a previous abdominopelvic disastrous trauma

B Tander*, D Demirel*, S Hancıoğlu*, Ü Bıçakcı*, B Yağız**, F Bernay*

*Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey
**Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

We present here a 16 year old girl with a previous surgery for abdominopelvic serious trauma and a subsequent Malone/Monti procedure for incontinence.

Sixteen year old girl had an abdominopelvic blunt and sharp very serious trauma involving anorectal area. Initially she underwent primary repair of trauma and a colostomy. Afterwards, the colostomy was closed, but she remained incontinent. An “anterior continent enema” (ACE) was indicated. But, the intraabdominal adhesions and anatomic problems due to previous trauma surgery were considering. Still, we decided to perform a laparoscopic Malone/Monti procedure. At laparoscopy, all adhesions were released. The cecum and appendix were freed and carried to the right lower quadrant to establish the ACE. No complication was encountered. The postoperative course was uneventful and the girl makes the washouts successfully and she is continent.

Conclusion: Incontinence due to pelvic trauma can be treated by laparoscopic Malone/Monti procedure in spite of previous major abdominal surgery.

 

Kapat