Poster - 20

Nadir görülen bir olgu: duplikasyon kistini taklit eden konjenital pankreas kisti

AE Boztaş*, K Polatdemir*, Y Çakır**, A Karkıner*, Ö Atacan*, A Şencan*, A Oral*

*Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye
**Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Giriş: Kojenital pankreas kistleri oldukça nadir görülmektedir. Genellikle asemptomatiktirler ve insidental olarak saptanırlar. Bu çalışmada duplikasyon kistini taklit eden bir konjenital pankres kisti olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 7 aylık erkek hasta karın sol üst kadranda annesi tarafından bir dolgunluk hissedilmesi üzerine kliniğe başvurdu. Yapılan abdominal ultrasonda 78*55*64 mm kistik lezyon saptandı. Abdomen BT ‘de ise sol böbreği ve pankreas kuyruğunu belirgin şekilde öne iten 12*10*9cm kistik kitle görüldü. Enterik duplikasyon kisti olarak düşünülen kitlenin eksplorasyonda 10*5cm boyutunda pankreas kuyruğuna ana pankreas kanalı ile bağlanan pür kistik kitle olduğu görüldü ve total olarak eksize edildi. Patoloji raporu konjenital pankreas kisti olarak yorumlandı.

Sonuç:  Çocuklarda abdominal kistik kitle saptandığında konjenital pankreas kisti ayırıcı tanıda düşünülmelidir.  

Poster - 20

A rare case: congenital pancreatic cyst mimics duplication cyst

AE Boztaş*, K Polatdemir*, Y Çakır**, A Karkıner*, Ö Atacan*, A Şencan*, A Oral*

*Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye
**Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pathology

Introduction: Congenital pancreatic cysts are extremely rare and hard to diagnose. They are generally asymptomatic and discovered as incidental abdominal masses. This study presents  a case of congenital pancreatic cyst that mimics duplication cyst.

Case Report: 7 months old male patient admitted to the clinic after his mother noticed a palpabl mass on his upper left quadrant of abdomen. Abdominal ultrasound revealed a 78x55x64 mm cystic mass. Abdominal CT scan showed 12x10x9 cm pure cystic mass that pushes left kidney and pancreatic tail significantly. It’s evalutaed as enteric duplication cyst. In abdominal exploration 10x5 cm sized mass attached to the pancreatic tail by the main duct of pancreas is totally excised. The pathological examination reported it as congenital pancreatic cyst.

Conclusion: It’s important to consider congenital pancreatic cyst in the differential diagnosis of abdominal cystic masses in infants and children.

 

Kapat