Poster - 117

KONJENİTAL KARIN DUVARI DEFEKTLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Y Yılmaz*, H Özkan Ulu*, U Ateş**

*Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ankara
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Mayıs 2008-Temmuz 2017 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen karın duvarı defektli 38 olgunun sunumu şu şekildedir:

 

 

Yöntem ve gereçler: 25 omfalosel olgusunun 9’u kız(%36), 16 tanesi erkekti(%64)ti. Ortalama doğum haftası 36,7 hafta (27-42 hafta), ortalama doğum ağırlığı 2988 gram (670-3860 gram). Olguların 19’u(%76)sezeryanla, 6’sı (%24) vajinal doğdu. 13 olgunun prenatal tanısı mevcuttu.

Ek sorunlar; 1 olgu anal atrezi, VSD, TY, PDA, 1 olgu Cantrel Pentolojisi, küçük VSD, duktal şant, ASD, orta hat kardiyak aks, 1 olgu sol hidronefroz, 1 olgu trizomi 13, yarık damak dudak, aplasia cutis, 1 olgu meningomiyolosel, bilat.pes ekinovarus, 1 olgu sekundum ASD, PDA, PS,  1 olgu Myelodisplastik Sendrom, 1 olgu PFO, VSD, foremen ovalede çift yönlü akım izlendi.

13 gastroşizis olgusunun 7’si kız(%53,8), 6 tanesi erkekti(%46,2)ti. Ortalama doğum haftası 34,8 hafta (30-40 hafta), ortalama doğum ağırlığı 2541 gram (1910-3390 gram). Olguların tümü sezeryanla doğdu. 8 olgunun prenatal tanısı mevcuttu.

Ek sorunlar; 1 hasta yarık damak dudaklı sendromik hasta, 1 hastada dirençli hipoglisemi, 1 hasta koyu mekonyumla doğum, 1 hasta midgut volvulus ve jejunal atrezi ile birlikte, 1 hasta dirençli hipotiroidi, 1 hasta ileal atrezi ile birlikte, 1 hasta jejunal segmenter ans sıkışması nedeniyle rezeksiyon anastomoz uygulanan olgu.

 

Sonuçlar: Omfalosel olgularının; 22’si (%88) primer onarıldı (1 ex.), 1 olguya(%4) anal atrezi nedeniyle sigmoid ostomi açıldı (ex.), 2 olguya (%8) silo onarımı yapıldı. Bunlardan birinin cildi geç dönemde kapatılabildi. Diğer olguya bipedicle flap onarımı yapıldı.

Gastroşizisli 4 olguya yatakbaşı onarım(Bianchi) denendi 3’ünde başarılı olundu.

Bir olgu (sendromik) erken dönem genel durum bozukluğu nedeniyle ameliyat sonrası erken dönemde exitus, 1 olgu (rezeksiyon anastomoz yapılan) kısa barsak sorunu nedeniyle 8. ayında exitus. Diğer 11 hasta sorunsuz taburcu edildi. Toplam 2 olgu exitus oldu (%8).

 

Tartışma: Karınduvarı defektleri yenidoğan döneminde sık görülmesine karşın, uygun yaklaşım ve bakım teknikleri ile geçmişe göre daha az morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster - 117

CONGENITALLY ABDOMINAL WALL DEFECTS: SINGLE CENTER’S EXPERIENCE

Y Yılmaz*, H Özkan Ulu*, U Ateş**

*Zekai Tahir Burak Maternity and Teaching Hospital, Pediatric Surgery, Ankara
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Abdominal wall defects are rare congenital anomalies. The aim of this study is to present the cases with abdominal wall defects followed in our center between May/2007 and July/2017.

 

Materials and Methods: 38 babies with abdominal wall defects were reviewed. Thirteen of these babies (7 girls, 6 boys) were diagnosed as gastroschisis. Mean gestational age of the babies with gastroschisis was 34.8 week (30-40 week) and mean birth weight was 2541gr (1910-3390gr). Eight of 13 was diagnosed at the prenatal period and all babies were given birth with C/S. Seven of the babies had additional problems (1 with cleft plate, 1 with midgut volvulus and jejunal atresia, 1 with ileal atresia, 1 with jejunal twisting, 1 with resistant hypoglycemia, 1 with resistant hypothyroidism, 1 with meconium aspiration).

Twenty five of the babies (16 boys, 9 girls) were diagnosed as omphalocele. Mean gestational age of the babies with omphalocele was 36.7week (27-42 week) and mean birth weight was 2988gr (670-3860gr). Thirteen of 25 were diagnosed at the prenatal period and 19 of babies (76%) were given birth with C/S whereas 6 of babies were delivered vaginally. Eight of the babies were presented with multiple congenital anomalies.

 

Results: Four of the babies with gastroschisis underwent Bianchi procedure at the bedside and 3 of these attempts succeeded. Others underwent primary repair. Eleven of the babies were discharged without any problem. One baby did not survive at the early postoperative period due to metabolic problems. One baby died at the postoperative 8th month due to complications of short bowel syndrome.

Twenty two of the babies with omphalocele underwent primary repair, 2 babies underwent silastic silo repair and 1 baby with anorectal malformation underwent sigmoid colostomy. One of the babies had a delayed abdominal healing and one baby was repaired using bipedicle flap. Two of these babies with omphalocele were died.

 

Conclusion: Despite additional congenital anomalies and metabolic problems seen with abdominal wall defects, appropriate medical and surgical attempts decrease morbidity and mortality related with these defects.

Kapat