Poster - 116

YENİDOĞANIN DOĞUMSAL GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖRÜ (DOĞUMSAL EPULİS)

K İpçi*, İS Arda**

*Özel Koru Ankara Hastanesi, KBB Kliniği
**Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

1 günlük kız hasta üst sağ lateral gingivadan köken alan 1x0.5 cm çaplı bir kitle ile başvurdu. Fiziksel incelemede sert ve hareketsiz olan kitlenin radyolojik incelemesinde içinde kalsifikasyon saptanmadı. Tam olarak eksize edildi. Kitle histopatolojik inceleme ile “yenidoğanın doğumsal granüler hücreli tümörü” (YDGHT) tanısı aldı.

“Doğumsal epulis” olarak da bilinen YDGHT yenidoğan döneminde ender görülen kitlelerden biridir.  Genellikle kız çocuklarında saptanır. Histolojik orijini ve etiyolojisi kesin olmayan YDGHT, genellikle maksiller ya da mandibüler gingivadan köken alır. Oral kaviteden dışarı doğru büyüyen kitle emmeyi zorlaştırabilir. Büyük kitleler aynı zamanda solunum sıkıntısı da oluşturabilir. Tedavisi tam olarak çıkarılmadır. İyi huylu bir histopatolojiye sahip olan YDGHT için şu ana dek yinelen bir olgu bildirilmemiştir.

Poster - 116

NEWBORN CONGENITAL GRANULAR CELL TUMOR (CONGENITAL EPULIS)

K İpçi*, İS Arda**

*Özel Koru Ankara Hospital, ENT Clinics
**Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

One-day-old female patient was referred by a solitary mass originating from upper right lateral gingiva. It was solid and immobile. No calcification was detected by direct X-ray. It was totally resected. The mass was diagnosed as “newborn congenital granular cell tumor” (NCGCT) histopathologically.

NCGCT, which is also known as “congenital epulis”, is a very rare tumor of newborn. It is generally seen in female newborns. Histologic origin and etiology is still unknown. NCGCT originates from maxillary or mandibular gingiva. The mass may protrude throughout the mouth and cause difficulty in breast feeding. Huge masses may cause severe respiratory problems. Treatment is total excision. The tumor has a benign nature and no recurrence has been reported until now.

Kapat