Poster - 108

YENİDOĞANDA GASTRİK PNÖMATOZİS İNTESTİNALİS: OLGU SUNUMU

D Armangil*, B Yıldız*, Ö Koçak**, İS Arda***

*Özel Koru Ankara Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
**Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
***Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

34 haftalık 1700 gr ağırlığında doğan ve oral beslenmeyi tolere edemeyen yenidoğana çekilen grafide mide duvarlarını çepeçevre saran “pnömatozis intestinalis” saptandı. Orogastrik drenaj uygulanan hastaya üçlü antibiyotik başlandı. İzleminin beşinci günü radyolojik olarak düzelme saptandı. Yedinci gün oral olarak beslenmeye başlanan hasta prematürite izlemi sonrasında sorunsuz olarak taburcu edildi.

Pnömatozis intestinalis, yenidoğan döneminde ilerlemiş nekrotizan enterokolitin radyolojik bir bulgusudur. En sık olarak ince bağırsaklar olmak üzere tüm gastrointestinal sistemde görülebilir. “Gastrik pnömatozis intestinalis” ise, yenidoğan döneminde çok ender olarak saptanır. Başlıca iki tipi vardır: “Gastrik amfizem” intragastrik basıncın artmasına bağlı olarak oluşan mukozal yırtılma sonucu havanın intramural aralığa geçmesi ile ortaya çıkar. “Amfizematöz gastrit” ise; sepsis, nekrotizan enterokolit ya da gastrik inflammasyonun bir sonucudur. Eğer sistemik bir sorun varsa mide perforasyonu oluşması olasılığı çok yüksektir. Hastamızda erken tanı ve tedavi ile tam bir iyileşme sağlanabilmiştir. 

Poster - 108

GASTRIC PNEUMATOSIS INTESTINALIS IN A NEWBORN: A CASE REPORT

D Armangil*, B Yıldız*, Ö Koçak**, İS Arda***

*Özel Koru Ankara Hospital, Newborn Unit
**Yüksek İhtisas Üniversity Faculty of Medicine Department of Radiology
***Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

A 1700 gr preterm baby with oral feeding intolerance developed pneumatosis surrounding whole gastric  wall. Triple antibiotic treatment was initiated with orogastric drainage. Pneumatosis resolved at the fifth following day. Oral feeding was started on the seventh day and the patient was discharged following prematurity care without any problem. 

Pneumatosis intestinalis is a well-known radiologic finding of necrotizing enterocolitis of newborn. It can be seen in whole gastrointestinal system, particularly in small intestinal wall. “Gastric pneumatosis intestinalis” is a very rare event in the newborn period. There are two types: “Gastric emphysema” occurs in case of mucosal tear due to increased intragastric pressure. “Emphysematous gastritis” is a rare condition which occurs as a result of systemic toxicity or gastric wall inflammation. Gastric perforation may occur in septic patients. 

 

Kapat