Poster - 46

Renal hematom ile karışan travmatik wilm’s tümörü perforasyonu; olgu sunumu

B Fırıncı, Ö Çağlar, E Cesur, M Yiğiter, AB Salman

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş: Wilm’s tümörü çocuklarda sık görülen karın kitlelerindendir. Karında belirli bir boyuta ulaşana kadar asemptomatik seyredebilir. Çok nadir olarak travma sonrasında komplike olarak hastaneye başvurabilir. Burada travma sonrası renal hematom ön tanısı ile takip edilen perfore Wilm’s tümörü olgusu sunulmuştur.

Olgu: Karın ağrısı ve karında şişlik nedeniyle kliniğimize başvuran 7 yaşında kız hastanın öyküsünden 1 hafta önce dış merkezde travma nedeni ile acil polikliniğine başvurmuş olduğu öğrenildi. Hastanın muayenesinde karın sol yarısını tamamen dolduran, orta sert kıvamda immobil kitle palpe edildi. Yapılan batın BT’de perirenal - perisplenik komplike sıvı ve hematom izlendi. Travma hikayesi olan hasta, renal travma ve komplike kitle ön tanıları ile çocuk cerrahisi servisine yatırılarak takibe alındı. Yapılan batın MRG’de travmaya sekonder radyolojik  bulguların eşlik ettiği, dalak ve diyafram ile sınırları net ayırt edilemeyen, sol böbrek kaynaklı olduğu düşünülen yaklaşık 10x9x10 cm boyutlarında kitle lezyonu tespit edildi. Hasta pre-operatif hazırlığı takiben sol böbrek kaynaklı komplike kitle ön tanısı ile ameliyat edildi. Ameliyatta sol üst kadranda, karın sol yarısını dolduran, etraf dokulara ve dalağa yapışık, dalak ile sınırları net olarak ayırt edilemeyen, sol böbrek kaynaklı kitle tespit edildi. Sol nefroüreterektomi, splenektomi ile birlikte kitle total olarak çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu Wilm’s tümörü olarak rapor edildi. Post-operatif erken dönemde komplikasyonu olmayan hasta sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Wilm’s tümörü batında ileri derecede büyüdüğü zaman travmalardan kolayca etkilenebilir ve travma nedeni ile takip edilen hastalarda renal hematom ve diğer travma bulguları ile karıştırılabilir. Tedavi de oluşabilecek farklılıklar dikkate alındığında olguların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Poster - 46

Traumatic perforation of wilm’s tumor confused with renal hematoma; a case report

B Fırıncı, Ö Çağlar, E Cesur, M Yiğiter, AB Salman

Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum

Introduction :  Wilm’s Tumor is one of the most common abdominal lesion on the pediatric group. It may be asymptomatic  asymptomatic until it reaches a certain size in abdomen. Very rarerly, the patient may admit to the hospital in a complicated situation after trauma. We present a case of perforated wilm’s tumor followed by pre-diagnosis of post-traumatic renal hematoma.

Case: A 7-year-old girl admitted to our clinic due toabdominal pain and swelling in her abdomen. It is recognised that, she had admitted to emergency polyclinic because of trauma at external center, from patient’s history. At the phisical examinations an immobile mass with a medium hardness filling the left half of the abdomen was palpeted. Complicated liquid hematoma at perirenal and perisplenic area on abdominal CT. Thepatient who has trauma story, washospitalized at the pediatric surgery service with pre-diagnosis of Renal trauma and complicated masses. On MRG, mass lesion with dimensions 10x9x10 centimeters has been detected which is accompained by radiological signs secondary to trauma. The mass lesion boundaries can not be clearly seperated from spleen and diaphragm and it is thougt to be sourced from left renal area. The patient was operated following preoperative preparation with prediagnosis of left renal origined complicated mass. In the operation, a  left kidney origined mass filling the left half of abdomen was determined which was adhered to the surrounding tissues and spleen with indistinguishable boundaries with spleen . the mass totally removed with left nephroureterctomy and splenectomy. Wilm’s tumor was reported Histopathologic examination. The patient is followed smoothly with no complications in the early postoperative period.

Conclusion: Wilm's tumor can easily be affected by trauma when it grows extensively and may be confused with renal hematoma and other traumatic findings in patient followed for trauma reasons. Since different treatments  are applied,  carefull examination of the findings is important for correct diagnosis

Kapat