Poster - 16

Çocuklarda nadir görülen saçlı deri kitlesi: multiple trikilemmal kist.

İ Aydoğdu*, SL Mirapoğlu*, A Çay*, Z Tosuner**

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
**Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş

Saçlı derinin pilar tümörü olarak da bilinen ve genellikle yaşamın 4. dekadından sonraki kadınlarda görülen trikilemmal kist (TK), kıl folikülünün dış katmanından köken alan yavaş büyüyen iyi huylu deri tümörüdür. Burada dokuz yaşındaki bir kızda, çocuklarda nadir görülen multiple trikilemmal kist (MTK) olgusunu sunduk.

Olgu                               

Dokuz yaşındaki kız hasta polikliniğimize saçlı deride ağrısız şişlikler yakınmasıyla getirildi. Annesi, yaklaşık bir yıl önce fark etmiş. Fizik muayenesinde skalpte paryetal bölgede iki adet ciltten kabarık, üzeri saçla kaplı, ağrısız, düzgün yüzeyli, yaklaşık 5’er mm boyutlarında sarımsı kitleleri vardı. Rutin laboratuvar tetkikleri olarak hemogram, APTT ve PTT çalışıldı ve normaldi. Hastaya, epidermoid kist ön tanısıyla ameliyat yapıldı, kitle eksizyonu yapıldı. Patolojik tetkikinde multiple trikilemmal kist tanısı kondu. Postoperatif 6. ayda yapılan kontrolde herhangi bir sorun saptanmadı.

Tartışma

Multiple trikilemmal kistler, kıl follikülü dış kök kılıfından gelişen ve çocuklarda nadir görülen benign deri kitlelerindendir. Bu kistler nüks edebilirler ve nadir de olsa malign formu olan prolifere trikilemmal kiste dönüşebilirler. Bu nedenle MTK tanısı konulan hastalar uzun süre takip edilmeli ve aile hastalığın uzun dönem seyri hakkında bilgilendirilmelidir.

 

Poster - 16

A rare scalp mass in children: multiple trichilemmal cysts.

İ Aydoğdu*, SL Mirapoğlu*, A Çay*, Z Tosuner**

*Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
**Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul

Introduction

Trichilemmal cyst (TC) is also known as the pilar tumor of the scalp. After the forth decade of their life, usually women experience a slowly grown benign skin tumor which originates from the outer layer of the hair follicle. Here, a nine-year old girl presented with multiple trichilemmal cysts (MTC) that were rare in children.

Case

A nine-year-old girl was brought to our polyclinic with complaints of painful swelling under her hair. Her mother had noticed it about a year ago. On physical examination, there were two papillomas on scalpel parietal region, covered with hair on top, painless, smooth surface, each about 5 mm in size, yellowish masses. Hemogram, APTT and PTT were studied and routine laboratory tests resulted as normal. The patient underwent surgery with an epidermoid cyst pre-diagnosis and mass excision was performed. Multiple trichilemmal cyst was diagnosed in pathological examination. There was no problem in the control performed at 6 months postoperatively.

Discussion

Multiple trichilemmal cysts are benign skin masses that develop from the hair follicle outer root sheath and are rare in children. These cysts may recurrence, and rarely turn into proliferative trichilemmal cysts that are malignant. For this reason, patients with MTC diagnosis should be followed up for a long time and parents must be informed about the long-term course of the illness.

Kapat