BİLDİRİ PUANLAMA

Olgu Sunumu 3

Testisin nadir görülen anomalisi; transvers ektopik testis, bir olgu sunumu

Geri