BİLDİRİ PUANLAMA

Olgu Sunumu 13

Sağ diyafragma hernisine bağlı komplikasyonun torakabdominal cerrahi rekonstrüksiyonu

Geri